ปาเป้าทำความสะอาด

ทังสเตนโผ

คุณมักจะเห็นผู้เล่นใช้ชอล์คหรือแบบฟอร์มสำหรับแว็กซ์เพื่อให้จับลูกดอกได้ดีขึ้น วิธีที่ดีเพื่อให้จับบนโผคือเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีความสะอาด ชุดใหม่ของลูกดอกจับดี แต่เมื่อคุณได้เล่นพวกเขาสำหรับสองเดือนหรือดังนั้นอาจจะน้อยจับบนโผไม่ดีว่าอีกต่อไปเพราะไขมันหรือไขมันจากนิ้วมือของคุณมีผลต่อการจับบนลูกดอก .               

              

มีวิธีง่ายๆในการหาภาชนะที่สามารถบรรจุถังของคุณเพิ่ม 20 มล. ล้างของเหลวแล้วเติมภาชนะด้วยน้ำอุ่นให้แน่ใจว่าถังอยู่ในภาชนะที่ข้ามคืน จากนั้นนำถังออกจากน้ำสบู่และล้างออกด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง