ทังสเตนโผ Billet

ทังสเตนโผ

วัสดุมาตรฐานของแท่งเหล็กในปัจจุบันคือโลหะผสมทังสเตนและเหล็กแท่งเป็นส่วนสำคัญของโผ ทังสเตนแท่งโผเป็นถังที่ยังไม่ได้ดำเนินการ วัสดุของทังสเตนทังสเตนที่เรานำเสนอคือโลหะผสมทังสเตนที่ง่ายต่อการปั้นและผลิตด้วยการม้วน เมื่อเทียบกับทังสเตนทังสเตนมีความถ่วงจำเพาะ 19.3 (20 ℃) ดังนั้นจึงเป็นวัสดุที่หนาแน่นมากซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะผลิตบิลเล็ต