ทังสเตนโผหลุด

ทังสเตนโผ

วัสดุของทังสเตนโผใช้เป็นโลหะผสมทังสเตน ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของวัสดุ shafts โผทังสเตนมีประสิทธิภาพดีที่ส่วนใหญ่อยู่ในความหนาแน่นสูงขนาดเล็กประสิทธิภาพเส้นตรงที่ดีทนต่อการขัดถูดีและทนต่อการกัดกร่อนอายุการใช้งานและการเปลี่ยนรูป ฯลฯ เป็นต้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของ ลูกดอกทังสเตน, shafts โผทังสเตนมีการแสดงบทบาทสำคัญที่ชอบ dart ชื่นชอบ               

              

ข้อดีหลักของ shafts โผทังสเตนมีดังนี้: ขนาดเล็กสมรรถนะของเส้นตรงที่ดีทนต่อการกัดกร่อนได้ดีและทนต่อการขัดถูได้ง่ายขึ้น